Máy bơm Qeehua

Showing all 8 results

Bơm Hóa chất đầu nhựa Qeehua: 

  • Bơm nước biển: KQWHQHG
  • Bơm từ : QHX
  • Bơm hóa chất trục đứng: ngâm nhúng trong hóa chất, để ngoài bồn: QHD, QHA
  • Bơm Hóa chất đầu nhựa tự mồi: QHB

Bảng giá bơm hóa chất đầu nhựa QEEHUA.

MODEL CÔNG SUẤT (HP) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) CỘT ÁP
MAX (m)
VẬT LIỆU  GIÁ BÁN
CHƯA VAT 
QHX-F-440-CCE 0.5 HP 40/40 240 12.3 GFRPP           7,150,000
QHX-F-441-CCE 1 HP 40/40 330 19 GFRPP           9,110,000
QHX-F-542-CCE 2 HP 50/40 450 24.4 GFRPP         12,570,000
QHX-F-552-CCE 2 HP 50/50 450 24.4 GFRPP         12,570,000
QHX-F-542H-CCE 2 HP 50/40 250 27.6 GFRPP         12,570,000
QHX-F-543-CCE 3 HP 50/40 510 30.6 GFRPP         13,190,000
QHX-F-553-CCE 3 HP 50/50 510 30.6 GFRPP         13,190,000
QHX-F-543H-CCE 3 HP 50/40 300 34.2 GFRPP         13,190,000
QHX-F-545-CCE 5 HP 50/40 500 35 GFRPP         18,420,000
QHX-F-555-CCE 5 HP 50/50 500 35 GFRPP         18,420,000
QHX-F-653-CCE 3HP 65/50 600 20 GFRPP         14,610,000
QHX-F-655-CCE 5HP 65/50 900 27.6 GFRPP         18,840,000
QHX-F-662-CCE 2 HP 65/65 830 13 GFRPP         15,380,000
QHX-F-663-CCE 3 HP 65/65 1000 15 GFRPP         15,960,000
QHX-F-665-CCE 5 HP 65/65 1250 20 GFRPP         20,420,000
QHX-P-440-SSV 0.5 HP 40/40 240 12.3 PVDF         12,110,000
QHX-P-441-SSV 1 HP 40/40 330 19 PVDF         14,610,000
QHX-P-542-SSV 2 HP 50/40 450 24.4 PVDF         20,650,000
QHX-P-552-SSV 2 HP 50/50 450 24.4 PVDF         20,650,000
QHX-P-542H-SSV 2 HP 50/40 250 27.6 PVDF         20,650,000
QHX-P-543-SSV 3 HP 50/40 510 30.6 PVDF         21,540,000
QHX-P-553-SSV 3 HP 50/50 510 30.6 PVDF         21,540,000
QHX-P-543H-SSV 3 HP 50/40 300 34.2 PVDF         21,540,000
QHX-P-545-SSV 5 HP 50/40 500 35 PVDF         28,190,000
QHX-P-555-SSV 5 HP 50/50 500 35 PVDF         28,190,000
QHX-P-653-SSV 3HP 65/50 600 20 PVDF         24,380,000
QHX-P-655-SSV 5HP 65/50 900 27.6 PVDF         30,880,000
QHX-P-662-SSV 2 HP 65/65 830 13 PVDF         32,190,000
QHX-P-663-SSV 3 HP 65/65 1000 15 PVDF         33,080,000
QHX-P-665-SSV 5 HP 65/65 1250 20 PVDF         40,540,000
MD-F-200S-AE 6W 14/14 11 1.5 GFRPP           1,760,000
MD-F-201S-AE 10W 16/16 16 2.4 GFRPP           1,950,000
MD-F-202S-AE 20W 18/18 27 3.1 GFRPP           2,300,000
MD-F-203S-AE 45W 20/20 32 3.8 GFRPP           3,190,000
MD-F-204S-AE 65W 20/20 45 4.6 GFRPP           3,220,000
MD-F-255S-AE 120W 25/25 60 5.6 GFRPP           4,190,000
MD-F-257S-AE 180W 25/25 65 7.2 GFRPP           4,220,000
MD-F-258S-AE 260W 25/25 100 9.5 GFRPP           4,840,000
MD-P-203S-AV 45W 20/20 32 3.8 PVDF           4,030,000
MD-P-204S-AV 65W 20/20 45 4.6 PVDF           4,110,000
MD-P-255S-AV 120W 25/25 60 5.6 PVDF           5,530,000
MD-P-257S-AV 180W 25/25 65 7.2 PVDF           5,610,000
MD-P-258S-AV 260W 25/25 100 9.5 PVDF           7,150,000
QHB-F-40012EAH-SSH 1 HP 40/40 245 13 GFRPP         10,780,000
QHB-F-40022EAL-SSH 2 HP 40/40 360 19 GFRPP         11,700,000
QHB-F-40022EAH-SSH 2 HP 40/40 360 20 GFRPP         11,700,000
QHB-F-40032EAH-SSH 3 HP 40/40 410 23 GFRPP         12,270,000
QHB-F-50032EAL-SSH 3 HP 50/50 380 22 GFRPP         12,270,000
QHB-F-50032EAH-SSH 3 HP 50/50 410 23 GFRPP         12,270,000
QHB-F-50052EAH-SSH 5 HP 50/50 960 29 GFRPP         15,320,000
QHB-F-75052EAL-SSH 5 HP 75/75 750 26 GFRPP         16,450,000
QHB-F-7507.52EAL-SSH 7.5HP 75/75 900 30 GFRPP         23,090,000
QHB-F-750102EAL-SSH 10 HP 75/75 1000 32 GFRPP         23,850,000
QHB-P-40012VAH-SSH 1 HP 40/40 245 13 PVDF         27,110,000
QHB-P-40022VAL-SSH 2 HP 40/40 360 19 PVDF         28,160,000
QHB-P-40022VAH-SSH 2 HP 40/40 360 20 PVDF         28,160,000
QHB-P-40032VAH-SSH 3 HP 40/40 410 23 PVDF         28,680,000
QHB-P-50032VAL-SSH 3 HP 50/50 380 22 PVDF         29,850,000
QHB-P-50032VAH-SSH 3 HP 50/50 410 23 PVDF         29,850,000
QHB-P-50052VAH-SSH 5 HP 50/50 960 29 PVDF         33,630,000
QHB-P-75052VAL-SSH 5 HP 75/75 750 26 PVDF         39,180,000
QHB-P-7507.52VAL-SSH 7.5HP 75/75 900 30 PVDF         47,830,000
QHB-P-750102VAL-SSH 10 HP 75/75 1000 32 PVDF         48,720,000
QHA-40SK-15EF 1 HP 50/40 250 16 GFRPP         13,840,000
QHA-40SK-25EF 2 HP 50/40 380 22.5 GFRPP         15,080,000
QHA-40SK-35EF 3 HP 50/40 400 28 GFRPP         15,730,000
QHA-50SK-55EF 5 HP 50/50 560 30 GFRPP         19,030,000
QHA-50SK-7.55EF 7.5HP 50/50 650 35.5 GFRPP         27,390,000
QHA-50SK-105EF 10 HP 50/50 700 43 GFRPP         28,880,000
QHD-40SK-15EF 1 HP 50/40 280 14.5 GFRPP         14,360,000
QHD-40SK-25EF 2 HP 50/40 400 18 GFRPP         15,570,000
QHD-40SK-35EF 3 HP 50/40 440 22 GFRPP         16,210,000
QHD-50SK-35EF 3 HP 65/50 530 22 GFRPP         16,570,000
QHD-50SK-55EF 5 HP 65/50 560 32 GFRPP         19,430,000
QHD-65SK-55EF 5 HP 80/65 550 29 GFRPP         19,910,000
QHD-65SK-7.55EF 7.5 HP 80/65 720 34 GFRPP         26,670,000
QHD-65SK-105EF 10 HP 80/65 860 37.5 GFRPP         28,080,000
QHD-100SK-155EF 15 HP 100/80 1700 35 GFRPP         39,100,000
QHG-F-40012-EH-SSH 1 HP 50/40 210 10 GFRPP         14,320,000
QHG-F-40022-EH-SSH 2 HP 50/40 280 16 GFRPP         15,610,000
QHG-F-40032-EH-SSH 3 HP 50/40 320 20 GFRPP         16,370,000
QHG-F-50032-EH-SSH 3 HP 65/50 480 18 GFRPP         16,570,000
QHG-F-50052-EH-SSH 5 HP 65/50 560 24 GFRPP         19,870,000
QHG-F-65052-EH-SSH 5 HP 80/65 800 19 GFRPP         20,110,000
QHG-F-65072-EH-SSH 7.5 HP 80/75 930 24 GFRPP         28,080,000
QHG-F-650102-EH-SSH 10 HP 80/75 950 28 GFRPP         29,650,000
QHG-F-100102-EH-SSH 10 HP 100/100 1180 27 GFRPP         30,650,000
QHG-F-100152-EH-SSH 15 HP 100/100 1450 30 GFRPP         37,930,000
0979 56 90 91