AIROCIDE MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ KHUẨN

Showing all 2 results

Máy Airocide diệt khuẩn trong không khí, dùng để diệt khuẩn trong bệnh viện, phòng mổ, phòng xét nghiệm, phòng khám bệnh đa khoa,
máy Airocide bảo quản nông sản tốt nhất: diệt vi khuẩn, nấm mốc, khí etylen

0979 56 90 91